วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แผนธุรกิจอย่างง่าย

ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและโอกาสทางธุรกิจค่าโทร-ค่าเน็ต
ดีไหม! ถ้าคุณชำระค่าโทร-ค่าเน็ต เบอร์ใหม่หรือเบอร์เดิม ที่ชำระเดิมๆ แต่ประหยัดกว่า
คุ้มกว่า สำคัญกว่านั้นท่านมีโอกาสรับเงินคืนและกำไรทุกเดือน
เลือกโปรโมชั่นรายเดือน ค่าโทรและค่าเน็ตได้ที่ www.catcdma.com และ http://catcdma4you.blogspot.com

สิทธิประโยชน์ที่นักธุรกิจจะได้รับ
รายสัปดาห์ ปิดยอดทุกวันศุกร์
1.        โบนัสส่วนตัว Personal Bonus จากการซื้อสินค้าในรหัสของนักธุรกิจเอง รวม 1 ชั้น
2.        โบนัสแนะนำ โบนัสที่ได้จากการแนะนำสินค้าด้วยคนเอง นำไปต่อกับชั้นใดๆ รวม 1 ชั้น
3.        โบนัสลิขสิทธิ์  โบนัสที่ได้จากการที่ตนเองหรือองค์กรของเราแนะนำสินค้า รวม 10 ชั้น
รายเดือน ปิดยอดทุกสิ้นเดือน
1.        โบนัสรายเดือน โบนัสที่ได้จากองค์กรของเราชำระค่าสินค้าหรือบริการในแต่ละเดือน รวม 9 ชั้น
2.        กองทุนสวัสดีการครอบครัวสมาชิกและกองทุกระยะยาว
3.        กองทุนผู้นำ
4.        ค่าตอบแทนจากการสมัครเป็นศูนย์ประสานงาน ในการกระจ่ายสินค้า
สิทธิและประโยชน์ที่นักธุรกิจจะได้รับ
1.        โบนัสส่วนตัว Personal Bonus โบนัสจากการซื้อสินค้าในรหัสของนักธุรกิจเองรวม 1 ชั้น (เฉพาะสินค้าที่มีค่าแนะนำ)
2.        โบนัสแนะนำ โบนัสที่ได้จากการแนะนำสินค้าด้วยตนเอง ทำไปต่อชั้นใดๆ รวม 1 ชั้น
สินค้า
ค่าใช้จ่าย
(บาท)
ค่าตอบแทน (บาท)
จากองค์เพื่อใช้
ค่าตอบแทน (บาท)
จากองค์กรนักธุรกิจ
จำนวนชั้น
(ชั้น)
ซิม
99
-
-
-
ค่ารับสิทธิประโยชน์ในกองทุนสวัสดิการ
100
33
100
1
ค่ารับสิทธิ์ทำธุรกิจ-รับ ค่าตอบแทนจากการใช้ซิมการ์ด และกองทุนอื่นๆ
200
67
1.        โบนัสลิขสิทธิ์ โบนัสที่ได้จากการที่ตนเองหรือองค์กรของเราและสินค้า รวม 10 ชั้น
สินค้า
ค่าใช้จ่าย
(บาท)
ค่าตอบแทน (บาท)
จากองค์เพื่อใช้
ค่าตอบแทน (บาท)
จากองค์กรนักธุรกิจ
จำนวนชั้น
(ชั้น)
ซิม
99
-
-
-
ค่ารับสิทธิประโยชน์ในกองทุนสวัสดิการ
100
6
18
10
ค่ารับสิทธิ์ทำธุรกิจ-รับ ค่าตอบแทนจากการใช้ซิมการ์ด และกองทุนอื่นๆ
200
12


โบนัสลิขสิทธิ์ในการกระจายซิม องค์กรผู้ซื้อซิม  3 สายงาน
ชั้นที่
จำนวนซิมในชั้นนั้นๆ
จำนวนซิมรวม
จำนวนซิมรวม
แต่ละสายงาน
รายรับซิมละ
(บาท)
รวมรับ
(บาท)
1
3
3
1
18
54
2
9
12
4
216
3
27
39
13
702
4
81
120
40
2,160
5
243
363
121
6,534
6
729
1,092
364
19,656
7
2,187
3,279
1,093
59,022
8
6,561
9,840
3,280
177,120
9
9,683
29,523
9,841
531,414
10
59,049
88,572
29,524
1,594,296

โบนัสลิขสิทธิ์ในการกระจายซิม องค์กรผู้ซื้อซิม  5 สายงาน
ชั้นที่
จำนวนซิมในชั้นนั้นๆ
จำนวนซิมรวม
จำนวนซิมรวม
แต่ละสายงาน
รายรับซิมละ
(บาท)
รวมรับ
(บาท)
1
5
5
1
18
90
2
25
30
6
540
3
125
155
31
2,790
4
625
780
156
14,040
5
3,125
3,905
781
70,290
6
15,625
19,530
3,906
351,540
7
78,125
97,655
19,531
1,757,790
8
390,625
488,280
97,656
8,789,040
9
1,953,125
2,441,405
488,281
43,945,290
10
9,765,625
12,207,030
2,441,406
219,726,540

2.        โบนัสรายเดือน โบนัสที่ได้จากองค์กรของเราชำระสินค้าหรือบริการในแต่ละเดือน รวม 9 ชั้น
สินค้า
ค่าใช้จ่าย
(บาท)
ค่าตอบแทน (บาท)
จากองค์เพื่อใช้
ค่าตอบแทน (บาท)
จากองค์กรนักธุรกิจ
จำนวนชั้น
(ชั้น)
Super Dict.
159
-
4x9
9
Super Dict.
259
-
5x9
ค่าใช้โทรศัพท์-ค่าใช้อินเตอร์เน็ต
250
14
1.87x9
300
16.80
2.25x9
400
22.49
3x9
500
28
3.75x9

โบนัสรายเดือนค่าใช้โทรศัพท์-ค่าใช้อินเตอร์เน็ต
องค์กรผู้ชำระค่าใช้โทรศัพท์-ค่าใช้อินเตอร์เนต์ 3 สายงาน
ตัวอย่าง : ค่าโทร-ค่าเน็ต ขององค์กร ที่ชำระในแต่ละเดือน
265
300
400
500
รายรับ/เดือน
ชั้นที่
องค์กรในชั้นนั้นๆ
องค์กรรวม
2บ.
2.25
3บ.
3.75บ.
1
3
3
6
6.75
9
11.25
2
9
12
24
27
36
45.00
3
27
39
78
88
117
146.25
4
81
120
240
270
360
450.00
5
243
363
726
817
1,089
1,361.25
6
729
1,092
2,184
2,457
3,276
4,095.00
7
2,187
3,279
6,558
7,378
9,837
12,296.25
8
6,561
9,840
19,680
22,140
29,520
36,900.00
9
19,683
29,523
59,046
66,427
88,569
110,711.25

องค์กรผู้ชำระค่าใช้โทรศัพท์-ค่าใช้อินเตอร์เนต์ 5 สายงาน
รายรับ/เดือน
ชั้นที่
องค์กรในชั้นนั้นๆ
องค์กรรวม
2บ.
2.25
3บ.
3.75บ.
1
5
5
10
11
15
18.75
2
25
30
60
68
90
112.50
3
125
155
310
349
465
581.25
4
625
780
1,560
1,755
2,340
2,925.00
5
3,125
3,905
7,810
8,786
11,715
14,643.75
6
15,625
19,530
39,060
43,943
58,590
73.237.50
7
78,125
97,655
195,310
219,724
292,965
366,206.25
8
390,625
488,280
976,560
1,098,630
1,464,840
1,831.050.00
9
1,953,125
2,441,405
4,882,810
5,493,161
7,324,215
9,155,268.75
3.        กองทุนสวัสดีการครอบครัวสมาชิกและกองทุนระยะยาว (กรุณาดูรายละเอียดจากแผนการตลาด) บริษัทฯ จ่ายเข้ากองทุน จากการใช้และจำหนายสินค้าและบริการทุกสายงานทั้งบริษัทฯ เมื่อมีสมาชิกทุกประเภทที่ยังมีการเคลือนไหว (Active) ตั้งแต่ 25,000 รหัสขึ้นไปประโยชน์ของกองทุนสวัสดิการครอบครัวสมาชิก  ตัวอย่าง : จากการโทร-ค่าเน็ต บริษัทสมทบเงินเข้ากองทุนไม่เกินหมายเลขละ 1.50 บาท

100%

50%

25%
สมทบใหม่= 1.5 x จำนวนผู้รักษายอด            จ่ายทายาทเดือนนั้นๆ           สมทบกองทุนสวัสดิการเดือนถัดไป      สมทบกองทุนระยะยาว

ตัวอย่าง
จำนวน
เลขหมาย
เงินสวัสดิการ
ยกมา
จ่ายทายาท
เดือนนั้นๆ
เงินสวัสดีการ
ยกไป
กองทุนระยะยาว
ยกมา
กองทุนระยะยาว
เดือนนี้
กองทุนระยะยาว
ยกไป
1,500,000
750,000
1,312,500
1,125,000
676,875
562,500
1,239,375

4.        กองทุนผู้นำ (กรุณาดูรายละเอียดจากแผนการตลาด)
5.        ศูนย์ประสานงาน รายได้จากการกระจายสินค้าต่างๆ เช่น ซิม โมเด็ม โทรศัพท์มือถือ และ SuperDict
การทำคุณสมบัติ
ศูนย์อำเภอเมือง
ศูนย์ไม่ใช่อำเภอเมือง
ศูนย์จังหวัด (เลือกตั้ง)*
เบิกซิม CAT CDMA
มือถือ CDMA, อุปกรณ์
45 ซิม
15 เครื่อง
21 ซิม
7 เครื่อง
-
การขึ้นตำแหน่ง
ไม่ต่ำกว่า GS
ขึ้นตำแหน่ง DS
มีองค์กรผู้ใช้โทรศัพท์ที่ Active
ไม่ต่ำกว่า 80 คน
ไม่ต่ำกว่า 40 คน
ไม่ต่ำกว่า 1,000 คน
นับคุณสมบัติสายละ
30 คน
ไม่เกิน 15 คน
ไม่เกิน 200 คน
ซื้อขั้นต่ำครั้งละ
·        5,000 บาท (ฟรีค่าส่ง)
·        ต่ำกว่า 5,000 บาท ค่าบริการจัดส่ง 100 บาท
·        รับของที่บริษัทฯ ขั้นต่ำ 2,000 บาท
-
สำรองขั้นต่ำ
ซิม 6 ซิมและมือถือ 2 เครื่อง
-

เงือนไขที่ควรรู้ :
·        อัตราส่วนจำนวนอุปกรณ์/จำนวนซิม ไม่น้อยกว่า 1:3
·        อ.หาดใหญ่เทียบเป็นอำเภอเมือง อำเมืองสงขลา เทียบเป็ฯที่ไม่ใช่ อำเภอเมือง
·        ผู้ทำคุณสมบัติครบ จะได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์ถาวร มีสิทธิ์เพียงรายเดียวในแต่ละเขตหรืออำเภอ
·        นับตั้งแต่วันจอง ผู้จองจึงมีสิทธิ์นับสมาชิกที่เกิดขึ้นใหม่ในองค์กรเพื่อทำคุณสมบัติเป็นศูนย์ถาวร สมาชิกที่เกิดขึ้นก่อนวันจองไม่สามารถนำมานับได้
·        ผู้จองจะต้องเป็นนักธุรกิจและมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตหรืออำเภอที่จอง
·        กรุงทพฯ ศูนย์เขตวังทองหลาง คือ SAN ศูนย์ประจำอำเภอคือศูนย์ประจำเขต
·        ผู้สมัครเข้ารับเลือกเป็นศูนย์ประจำจังหวัด เป็นศูนย์อำเภอ หรือนักธุรกิจทั่วไปก็ได้
·        ผลประโยชน์ที่ศูนย์ประสานงานได้รับ มีผลทันทีตั้งแต่วันจอง
·        สมาชิกสมัครและเบิกซิม CAT CDMA ผ่านศูนย์ นอกเหนือรายได้จากการสร้างองค์ตามแผนการตลาดแล้ว ศูนย์ยังมีรายได้จากการกระจายซิม และรายได้รายเดือนจากการบริหารองค์กรอีกด้วย

ค่าตอบแทนจากการกระจายซิม
ศูนย์อำเภอ
ศูนย์จังหวัด
รายได้ต่อซิม
15 บาท
2.25 บาท

ค่าตอบแทน รายเดือน
ศูนย์อำเภอ
ศูนย์จังหวัด
เมื่อองค์กรผู้ใช้โทรศัพท์ไม่ต่ำกว่า
6,000 คน
12,000 คน
ค่าตอบแทนรายเดือน
4,000 บาท
*600 บ./อำเภอ

เงือนไขที่ควรรู้ :
1.        อำเภอเบิกขึ้นโดยตรงจากบริษัทฯ
2.        การทำคุณสมบัติรับค่าตอบแทนรายเดือน
·        ศูนย์อำเภอ : จำนวนนักธุรกิจในองค์กร จากสายใดที่เกิน 2,000 คน นับทำคุณสมบัติเพียง 2,000 คน
·        ศูนย์จังหวัด : จำนวนนักธุรกิจในองค์กร จากสายใดที่เกิน 4,000 นับทำคุณสมบัติเพียง 4,000 คน
3.        จำนวนศูนย์ : ทุกอำเภอมีได้ 1 ศูนย์ จังหวัดไม่ได้ 1 ตำแหน่ง (หมายเหตุ :รายได้ศูนย์จังหวัดไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท ในชณะที่มีจำนวนองค์กรยังไม่ครบ 12,000 คน แต่มีองค์กร 1,000 คน 11,999 คนจะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 1,000 บาท)

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
ประเภทเพื่อใช้ U  (รวมลงทุน 199 บาท)
รับสิทธิ์ : กองทุนสวัสดิการครอบครัวสมาชิก
·        กรอกใบสมัครเป็นสมาชิกบริษัทฯ และกรอกเอกสารเพื่อลงทะเบียนในเอกสารของ CAT
·        ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครแรกเข้าสำหรับสมาชิกเพื่อใช้ ครั้งเดียว...พิเศษ ฟรี!
·        ชำระค่าซิมการ์ด CATCDMA 99.-, รับสิทธิประโยชน์ในกองทุนสวัสดีกา 100.-
ประเภทนักธุรกิจ SBO  (รวมลงทุน 720 บาท)
รับสิทธิ์ :  1. กองทุนสวัสดิการต่างๆ
                2. ธุรกิจ / ค่าตอบแทน
·        กรอกใบสมัครเป็นนักธุรกิจของบริษัทฯ และกรอกเอกสารเพื่อนลงทะเบียนในเอกสารของ CAT
·        ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครแรกเข้าสำหรับนักธุรกิจฯ ครั้งเดียว 321.-
·        ชำระค่าบริการซิมการ์ด CATCDMA 99.-, รับสิทธิประโยชน์ในกองทุนสวัสดิการ 100.-, และรับสิทธิ์ทำธุรกิจ-รับค่าตอบแทนจากการใช้ซิมการ์ด 200.-

ประเภทเพื่อใช้ U เพิ่มสิทธิ์เป็นนักธุรกิจ SBO (รวมลงทุน 521 บาท)
·        ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครแรกเข้าสำหรับนักธุรกิจฯ ครั้งเดียว 321.-
·        ชำระค่าสินค้าสิทธิ์ทำธุรกิจ-รับค่าตอบแทนจากการใช้ซิมการ์ด 200.-
เอกสารในการจดทะเบียน (รับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ)                                                   
·        สำหรับนิติบุคคล ภพ.20 หนังสือรับรอง + สำเนาบัตรประชาชน
·        สำหรับบุคคลธรรม 1.สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด  2.หน้าสมุดธนาคาร 1 ชุด (เฉพาะนักธุรกิจ)

ผู้ติดตาม